top of page

Skype-undervsining

Da jeg flyttet fra Frankrike til Norge ønsket flere av elevene mine å fortsette undervisningen via internett. Det er selvsagt mulig for norske studenter å gjøre det samme.

Det er flere fordeler med undervisning via skype eller facetime:

Du sparer tid:

Ved å slippe å dra til et kurssted, vil du kunne spare tid og utgifter på reising.

Eget instrument:

Du lærer å spille på ditt eget instrument

Bli hvor du er:

Skulle du være immobil, smittsom eller av andre årsaker bør holde deg hjemme, er det ingen grunn til å ikke få undervisning.

Det er å se bort ifra at det også er noen ulemper med unvdervisning via internett. Det er viktig at du har en rask forbindelse og rolige omgivelser under timen.

Skype-undervisning passer nok best for de er litt øvede allerede og passer perfekt for teorifagene.

bottom of page