top of page

Hvordan lære nye stykker. Del 1

Du sitter der med helt rykende ferske noter du sikler over å få kommet i gang med. Men hvor starter man? I denne bloggserien får du tips til hvordan du kan komme i gang på best mulig måte. Med eller uten lærer.

Når man skal lære seg et nytt stykke må man først ananlysere verket før man begynner å spille stykket på instrumentet. Det kan virke som en kjedelig omvei, men det vil lønne seg når man tar seg god tid til å anaylsere verket. I praktis vil man vinne tid og selve utøvelsen vil være lettere. Og kanskje man lærer at analysen ikke var så kjedelig allikevel?

 

Steg 1:

Oppdag stykket i sin helhet.

 • Hva er tittelen på stykket?

Mange stykker har "hint" i navnet sitt om hva slags sjanger den har. Heter den for eksempel noe med "Menuett", har du allerede fått mye informasjon. Du vet det er en gammel dans fra Frankrike, den går i 3/4 takt, ikke for fort, ikke for sakte. Bare ved navnet vet du tidsperiode, kultur og tempo. Fantastisk!

 • Hvem er komponisten?

Når levde komponisten? Hvilken sjanger er han kjent for? Hva slags kultur og land kommer han fra?

 • Har sangen tekst?

Hva forteller teksten? Er stykket adaptert fra sang? Kjenner du språket? Ved å forstå teksten, vil vi forstå musikken. Ta for eksempel Bach, som var svært religiøs. Avhengig av om teksten handlet om død eller Jesus Krist, ville notene hans gå henholdvis nedover eller oppover. Ved død kunne notene minne om kors langs notearket. Eller som i stykket "Vom Himmel kam der Engel Schaar", hvor notene "svever" ovenfra og ned som englene fra himmelen. Hva slags stemning ønsker stykket å formidle?

Steg 2:

Analyser hele stykket detailjert

 • Er stykket for vokal eller instrumental? Hvilket instrument er det laget for? Og hvordan vet du det?

Hvis sangen har tekst, hvilke stemmer er den skrevet for? Er det markeringer i partisjonene som gjør at du vet at den er skrevet for piano? Eller andre instrumenter, som fiolin?

 • Artikulasjon

Inneholder stykket Legato eller Staccato?

 • Tempo.

Står det noe om tempo i stykket? Allegro, presto, andantino, moderato osv som kan fortelle deg noe om hastigheten du skal spille i. Noen stykker har også tempogivning skrevet i starten av stykket. Er det noen forandringer av tempo i løpet av stykket?

 • Rytme

Er det en stor variasjon i rytme? Er det hovedsaklig fjerdelsnoter, eller et stort spenn mellom sekstenedelsnoter, helnoter osv? Når skjer disse endringene?

 • Takt

Hvilken takt går stykket i? 4/4, 3/4, 6/8? Hva innebærer dette?

 • Nyanser

Hvilke nyanser finner i vi? Er det stor variasjon mellom Forte og Piano?

 • Skala

Hvilken skala er brukt i stykket? Hvor mange kryss (#) eller b (♭) er det?

 • Harmoni

Hva slags akkorder er det? Har den modulasjoner eller kadens?

 • Oppbygging

Hvordan er stykket bygget opp? Er det vers og refreng? Er det et tema som går igjen? Er det deler som spilles flere ganger? Hva skiller seg ut?

Steg 3:

Når du har gjort alt dette, er det bra å lese stykket med riktig tempo, takt, artikulasjon og nyanser. De som klarer å synge noter, bør gjøre dette. Da vet du allerede hvordan det skal høres ut, selv før du putter fingrene på tangentene.

 

Utførelsen:

den tar vi i del 2!

Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page